Energeetika ja keskkond

Ellex Raidlal on rohkem kui 15 aastat kogemusi keeruliste ja piiriüleste energeetika ja infrastruktuuri projektidega ning ühtlasi ka selles valdkonnas Eesti kõige suurem meeskond. Oleme turul üks vähestest õigusnõustajatest, kes omab keskkonnaõigusele spetsialiseerunud eksperte. Meil on kogemus projektidega, mis hõlmavad miljoneid eurosid maksvaid jõuseadmeid, suurimaid tuuleparke, tuumajaama, põlevkivitehinguid USA-s ja Jordaanias jms. Meie eksperdid on andnud nõu sadamate ja terminalide arendamise, Eesti-Soome merekaabli ja teiste riikliku tähtsusega algatuste kohta.
 
Ellex Raidla on energeetika ja infrastruktuuri valdkonnas kõrgeima taseme õigusnõustaja (Chambers Europe, 2016).

Tipptasemel meeskond, kes annab põhjalikku nõu energiavaldkonnas. Ulatuslik erialane pädevus, sh põlevkivigaasi, taastuvenergia, tuumaenergia ja heitkogustega kauplemise teemadel. Esindab kliente energiavaidlustes, sh seoses regulatiivsete küsimustega (Chambers Europe 2016).
Valdkonna olulisemad projektid
-

Martin Triipan

Partner

Keskkonna, planeeringute ja haldusõiguse valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLnRyaWlwYW5AZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi50cmlpcGFuQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Jaanus Ikla

Nõunik

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86amFhbnVzLmlrbGFAZWxsZXguZWUiPmphYW51cy5pa2xhQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustasime Enefit Greeni ja NEFCO-t OÜ 4E Biofondi osade müügil Infortarile
Enefit Green ja NEFCO müüvad oma osaluse Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades Infortarile. Tehing hõlmab 4E Biofond OÜ (4E Biofond) 100% aktsiate müüki, mis on Vinni ja Oisu biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamasid opereerivate ja omavate Vinni Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ vähemusosanikuks. Mõlema ühingu enamusosanikuks on kohalikud põllumajandusettevõtted.
 
Enefit Green on Eesti Energia kontsernile kuuluv taastuvenergiaettevõte, mis toodab elektrit ja soojust Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis. Tegu on kõige mitmekesisemat taastuvenergia portfelli omava taastuvenergiaettevõttega regioonis.
 
NEFCO on rahvusvaheline investeerimisfond, mille asutasid 1990. aastal viis Põhjamaad – Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi. Fond investeerib keskkonnasõbralikesse väikese ja keskmise suurusega projektidesse, millel on käegakatsutavad tulemused ning mis avaldavad kliimale ja keskkonnale positiivset mõju.
 
Infortar on Eesti üks suuremaid investeerimisettevõtteid. Infortari peamised huvid on laevanduses, transpordis, energeetikas, kinnisvaras, hotellinduses, trükitööstuses, jaekaubanduses, finants-, tervise- ja heaoluteenustes.
 
Enefit Greeni ja NEFCOt nõustasid tehingu läbiviimisel Ellex Raidla partner Martin Käerdi ja nõunik Triin Frosch.
 
Loe lähemalt SIIT.
Nõustasime Enefit Greeni päikeseparkide omandamisel Poolas
Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green allkirjastas lepingu 20 päikesepargi projekti omandamiseks Poolas.
 
Omandatavast 20 projektist üheksas on päikesepark juba valmis. Ülejäänud jaamad on ehituse lõppfaasis ja valmivad sügiseks. Enefit Greeni investeeringu suuruseks on 17,3 miljonit eurot.
 
Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja nüüd ka Poolas elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest,  biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Ettevõte on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja kogu Baltikumis.
 
Tehingut nõustas Ellex Raidla partner Martin Käerdi.
Eesti Energia viis lõpule Nelja Energia omandamise
Eesti konkurentsiamet andis täna Eesti Energia taastuvenergia ettevõttele Enefit Green loa viia lõpuni Nelja Energia omandamine.

Eesti Energia juht Hando Sutter ütles, et Nelja Energia ost sobitub hästi Eesti Energia strateegilise eesmärgiga kasvatada elektrienergia tootmist taastuvatest allikatest. „Meie siht on, et aastal 2022 toodaksime 40% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest, see on tänasega võrreldes mitmekordne kasv ja päris ambitsioonikas eesmärk. Samal ajal on kõik Läänemere äärsed riigid kasvatamas taastuvatest allikatest toodetava elektrienergia osakaalu, oodata on mitmeid arendajatele suunatud vähempakkumisi ning meil on head eeldused uutest arendusprojektidest osa saada,“ selgitas Sutter. „Loodame tulevikus kõigile huvilistele pakkuda võimalust selle ettevõtte kasvuloost ja edust osa saada läbi aktsiate avaliku pakkumise,“ lisas Sutter.

Enefit Green ja Nelja Energia aktsionärid allkirjastasid Nelja Energia aktsiate ostu-müügi lepingu käesoleva aasta 29. mail, mil lepiti kokku aktsiate hind 289 miljonit eurot. Lisaks võtab Enefit Green tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot. Nelja Energia aktsiatest 77% kuulus Vardar Eurusele, mille omanikeks on 90% ulatuses Norra kohalikud omavalitsused ja 10% osas NEFCO. 23% Nelja Energia aktsiatest kuulus Eesti päritolu investoritele.

Ellex Raidla meeskond nõustas tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel Eesti Energiat. Meeskonda kuulusid partnered Sven Papp, Martin Käerdi, nõunikud Triin Frosch, Toomas Kasesalu, vandeadvokaadid Sandra Värk, Gerly Lõhmus, Rauno Klemm, Martin Mäesalu, advokaadid Alla Kuznetsova, Triin Tiru, Anna Trine Raudsepp ning jurist Kevin Gerretz. Ellex Klavinsi meeskonnas olid partner Raimonds Slaidins, vandeadvokaat Iveta Ceple, advokaadid Marta Cera ja Beata Plocina. Ellex Valiunase meeskonda kuulusid partner Paulius Gruodis, vandeadvokaat Arnoldas Puodžius, advokaat Mantas Juška ja jurist Arvydas Grušeckas.
 
Loe tehingust lähemalt SIIT.