Energeetika ja keskkond

Ellex Raidlal on rohkem kui 15 aastat kogemusi keeruliste ja piiriüleste energeetika ja infrastruktuuri projektidega ning ühtlasi ka selles valdkonnas Eesti kõige suurem meeskond. Oleme turul üks vähestest õigusnõustajatest, kes omab keskkonnaõigusele spetsialiseerunud eksperte. Meil on kogemus projektidega, mis hõlmavad miljoneid eurosid maksvaid jõuseadmeid, suurimaid tuuleparke, tuumajaama, põlevkivitehinguid USA-s ja Jordaanias jms. Meie eksperdid on andnud nõu sadamate ja terminalide arendamise, Eesti-Soome merekaabli ja teiste riikliku tähtsusega algatuste kohta.
 
Ellex Raidla on energeetika ja infrastruktuuri valdkonnas kõrgeima taseme õigusnõustaja (Chambers Europe, 2016).

Tipptasemel meeskond, kes annab põhjalikku nõu energiavaldkonnas. Ulatuslik erialane pädevus, sh põlevkivigaasi, taastuvenergia, tuumaenergia ja heitkogustega kauplemise teemadel. Esindab kliente energiavaidlustes, sh seoses regulatiivsete küsimustega (Chambers Europe 2016).
Valdkonna olulisemad projektid
-

Martin Triipan

Partner

Keskkonna, planeeringute ja haldusõiguse valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLnRyaWlwYW5AZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi50cmlpcGFuQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Jaanus Ikla

Nõunik

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86amFhbnVzLmlrbGFAZWxsZXguZWUiPmphYW51cy5pa2xhQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Eesti Energia viis lõpule Nelja Energia omandamise
Eesti konkurentsiamet andis täna Eesti Energia taastuvenergia ettevõttele Enefit Green loa viia lõpuni Nelja Energia omandamine.

Eesti Energia juht Hando Sutter ütles, et Nelja Energia ost sobitub hästi Eesti Energia strateegilise eesmärgiga kasvatada elektrienergia tootmist taastuvatest allikatest. „Meie siht on, et aastal 2022 toodaksime 40% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest, see on tänasega võrreldes mitmekordne kasv ja päris ambitsioonikas eesmärk. Samal ajal on kõik Läänemere äärsed riigid kasvatamas taastuvatest allikatest toodetava elektrienergia osakaalu, oodata on mitmeid arendajatele suunatud vähempakkumisi ning meil on head eeldused uutest arendusprojektidest osa saada,“ selgitas Sutter. „Loodame tulevikus kõigile huvilistele pakkuda võimalust selle ettevõtte kasvuloost ja edust osa saada läbi aktsiate avaliku pakkumise,“ lisas Sutter.

Enefit Green ja Nelja Energia aktsionärid allkirjastasid Nelja Energia aktsiate ostu-müügi lepingu käesoleva aasta 29. mail, mil lepiti kokku aktsiate hind 289 miljonit eurot. Lisaks võtab Enefit Green tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot. Nelja Energia aktsiatest 77% kuulus Vardar Eurusele, mille omanikeks on 90% ulatuses Norra kohalikud omavalitsused ja 10% osas NEFCO. 23% Nelja Energia aktsiatest kuulus Eesti päritolu investoritele.

Ellex Raidla meeskond nõustas tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel Eesti Energiat. Meeskonda kuulusid partnered Sven Papp, Martin Käerdi, nõunikud Triin Frosch, Toomas Kasesalu, vandeadvokaadid Sandra Värk, Gerly Lõhmus, Rauno Klemm, Martin Mäesalu, advokaadid Alla Kuznetsova, Triin Tiru, Anna Trine Raudsepp ning jurist Kevin Gerretz. Ellex Klavinsi meeskonnas olid partner Raimonds Slaidins, vandeadvokaat Iveta Ceple, advokaadid Marta Cera ja Beata Plocina. Ellex Valiunase meeskonda kuulusid partner Paulius Gruodis, vandeadvokaat Arnoldas Puodžius, advokaat Mantas Juška ja jurist Arvydas Grušeckas.
 
Loe tehingust lähemalt SIIT.
Nõustasime Graanul Invest ASi soojuse tootmise ärisuuna müümisel
Graanul Invest gruppi kuuluv Pelletiküte AS müüs oma pelletikatlamajad ühele Eesti suurimale energiatootjale Adven Eestile ja väljus sellega soojuse tootmise äritegevusest.
 
Lepingu allkirjastasid 5. oktoobril Pelletiküte AS-i ning Adven Eesti juhatuse liikmed. Omandamise tulemusena hakkab Adven soojusega varustama Kose kaugkütte piirkonda, kus on kolm katlamaja (Kose, Kose-Uuemõisa ning Ravila) koguvõimsusega 5,5 MW. Lisaks omandas Adven veel 7 üle Eesti asuvat ärikliendi varustamiseks rajatud katlamaja koguvõimsusega ligi 9 MW. Klientide varustamine energiaga jätkub samadel tingimustel, kuna soojuse müügilepingud tulevad äriüksuse koosseisus koos varadega üle ning kehtivad edasi.
 
Graanul Invest on pelletite ja taastuvenergia tootmise, metsanduse ning bioprotsesside arendamisega tegelev ettevõte. Graanul Invest grupp on kasvanud Euroopa suurimaks pelletitoojaks, kelle omanduses on pelletitehaseid ja koostootmisjaamu kõigis Balti riikides.
 
 Adven on üks suurimaid energiatootjaid Eestis, pakkudes terviklikke energialahendusi ning energiamüüki tööstus- ja kinnisvara sektoris. Ettevõte  tegeleb lisaks 21 asulas üle Eesti kaugküttega ja/või maagaasi jaotusega.
 
Tehingut nõustas Ellex Raidla partner Ermo Kosk.
Nõustasime Keskkonnaametit Natura 2000 võrgustikku kuuluva veekogu paisutamist puudutavas kohtuvaidluses
Ellex Raidla meeskond esindas edukalt Keskkonnaametit kohtuasjas, milles ettevõte vaidlustas Keskkonnaameti tegevust seoses veekogu paisutamiseks vee erikasutusloa andmisest keeldumisega. Riigikohus nõustus Keskkonnaametiga selles, et keskkonnaloa andmisest keeldumise puhul ei ole alati nõutav eraldi keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimine. Asjas tehtud Riigikohtu otsuses andis kõrgem kohus ka täiendavaid juhiseid, kuidas mõista õigusaktidest tulenevaid nõudeid seoses keskkonnamõjude hindamise ning Natura 2000 alade võrgustikku kuuluva veekogu paisutamisega.
 
Keskkonnaametit esindasid selles kohtuasjas Martin Triipan ja Kristel Urke.