Riigihanked

Ellex Raidla on üks väheseid advokaadibüroosid Eestis, kus on eraldi riigihangete valdkonnale spetsialiseerunud meeskond, kel on põhjalik praktika nii hangete ja PPP (avaliku ja erasektori koostöö) projektide nõustamisel kui ka keerukates valdkonda puudutavates vaidlustes. Oleme alates büroo algusaastatest nõustanud kliente väga erinevates riigihangetes, alates kontoritarvete ostust kuni keeruliste IT-lahenduste, meditsiinitarvikute, lennukite, seiresüsteemide, energiablokkide, ehitus- ja projekteerimistööde jne hangeteni. Meil töötavad riigihangetele spetsialiseerunud advokaadid, kelle tegevuseks on läbi aastate olnud:
 
  • hankijate nõustamine hankedokumentide ja lepinguprojektide koostamisel ja hangete läbiviimisel;
  • pakkujate nõustamine riigihangetes osalemisel, sh pakkumuste ettevalmistamisel, hankijaga suhtlemisel ja läbirääkimistel;
  • hankemenetluse osaliste nõustamine era- ja avaliku sektori koostöö projektides (PPP);
  • menetlusosaliste nõustamine ja esindamine riikliku järelevalve menetlustes ning vaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka sellele järgnevas halduskohtumenetluses, sealhulgas esindamine Riigikohtus;
  • isikute kaitsmine hankemenetlusest tekkinud süüteomenetlustes (kriminaal- ja väärteoasjad).
     
Meil on konkurentsitu kogemus klientide esindamisel vaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka halduskohtumenetlustes.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Arne Ots

Partner

Vaidluste lahendamise valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YXJuZS5vdHNAZWxsZXguZWUiPmFybmUub3RzQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustasime AS-i Eesti Loto uue keskse infosüsteemi hankimisel
Advokaadibüroo Ellex Raidla meeskond nõustas Eesti Lotot uue keskse infosüsteemi hankimisel planeeritud maksumusega 3,5 miljonit eurot seitsmeks aastaks.

Nõustasime Eesti Lotot hankemenetluse liigi valikul, mille tulemusena otsustas Eesti Loto eelkõige infosüsteemi keerukust ja erinevaid võimalikke lahendusi arvestades just kaheastmelise hankeprotsessi kasuks. Esmalt viidi läbi ideekonkurss, mille tulemuste põhjal omakorda korraldati läbirääkimistega hankemenetlus. Meie büroo eksperdid nõustasid ettevõtet kogu projekti vältel: hangete alusdokumentide koostamisel, protsessi läbiviimisel riigihangete registris ning samuti hankelepingu koostamisel ja läbirääkimistel.

Riigihanke tulemusena valiti parimaks Novomatic Lottery Solutions GmbH pakutud lahendus, kellega sõlmiti hankeleping uue infosüsteemi väljatöötamiseks ja seitsmeaastaseks kasutusperioodiks.

Projektis osalesid Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla ja vandeadvokaadid Jaanus Ikla ning Rauno Klemm.
 
Loe veel SIIT.