Andmekaitse

Ellex Raidla andmekaitse valdkonnaga tegelevad spetsialistid nõustavad kliente regulatiivsetes küsimustes, andmetöötluse registreerimisel, sisereeglite koostamisel, valdkonna lepingute ettevalmistamisel, samuti andmekaitset puudutavates vaidlustes ning suhtlemisel ametkondadega.
 
Valdkonda juhtiv partner Ants Nõmper on Andmekaitse Inspektsiooni nõukoja liige.
 
25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu riikides Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). See tähendab, et kõik isikuandmeid säilitavad äriühingud peavad järgima muudetud nõudeid selle kohta, kuidas nad andmeid koguvad, töötlevad ja säilitavad.
 • GDPR puudutab kõiki organisatsioone, mis tegutsevad Euroopa Liidus, samuti väljaspool EL-i tegutsevaid organisatsioone, mis pakuvad kaupu ja teenuseid EL-i kodanikele. Seadus kehtib Ühendkuningriigis ka pärast Brexitit.
   
 • Organisatsioonid peavad klientidele andma väga selget teavet selle kohta, miks nad andmeid koguvad, kes andmeid kasutavad ja milliste kolmandate osapooltega neid andmeid jagatakse.
 
Põhilised uued või täpsustatud nõuded andmete töötlemisele on järgmised:
 1. Üldmäärus sätestab isikuandmete töötlustoimingute registreerimise kohustuse.
 2. Kõrgendatud riskiga isikuandmete töötlemise puhul tuleb koostada isikuandmete kaitse mõjuhinnang.
 3. Detailsemalt on reguleeritud isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimise tingimused.
 4. Isikuandmete töötlejad peavad andmesubjekte teavitama, milliseid andmeid, millistel eesmärkidel nad töötlevad ja kellele milliseid andmeid, millistel eesmärkidel edastatakse.
 5. Üldmäärus sätestab andmete ülekandmise õiguse.
 6. Üldmäärus sätestab andmekaitseametniku määramise kohustuse teatud isikutele.
 7. Üldmäärus sätestab vaikimisi ja lõimitud andmekaitse põhimõtte.
 8. Üldmäärus laiendab andmesubjekti õiguseid.
 9. Üldmäärus sätestab kohustuse teavitada töötlemisega seotud rikkumistest Andmekaitse Inspektsiooni hiljemalt 72 tunni jooksul alates rikkumisest.

Ellex Raidla on uue isikuandmete kaitse määruse valguses pannud kokku spetsiaalse TÖÖRÜHMA, kes nõustavad kliente kõiges, mis valdkonda puudutab: regulatiivsetes küsimustes, andmetöötluse registreerimisel, sisereeglite koostamisel, valdkonna lepingute ettevalmistamisel, samuti andmekaitset puudutavates vaidlustes ning suhtlemisel ametkondadega.
 
Pakume ka eraldi ANDMEKAITSEAMETNIKU teenust. Loe lähemalt SIIT.

Kontaktisikud

Ants Nõmper

Juhtivpartner

Intellektuaalomandi ja IT valdkonna juht
+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YW50cy5ub21wZXJAZWxsZXguZWUiPmFudHMubm9tcGVyQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Eneken Tikk

Nõunik

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86ZW5la2VuLnRpa2tAZWxsZXguZWUiPmVuZWtlbi50aWtrQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Merlin Liis

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWVybGluLmxpaXNAZWxsZXguZWUiPm1lcmxpbi5saWlzQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Kairi Kilgi

Advokaat

+372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Fpcmkua2lsZ2lAZWxsZXguZWUiPmthaXJpLmtpbGdpQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx