Riigi- ja haldusõigus

Ellex Raidla on aastate jooksul nõustanud ja teinud tihedat koostööd paljude avaliku sektori instantsidega. Oleme muuhulgas nõustanud kliente küsimustes nagu avaliku teenistus, riigihanked, planeerimine, ehitus, riigivastutus, haldusmenetluse seadus jmt. Meie haldusõiguse ja haldusmenetluse spetsialistid on nõustanud paljusid ministeeriume ja nende allüksusi erinevate projektide elluviimisel ning mitmetes kaalukates vaidlustes.
Bürool on ka põhjalik kogemus Eesti avalik-õiguslike isikute alusdokumentide väljatöötamisel, sh:
  • Eesti Haigekassa põhikiri
  • Eesti Töötukassa põhikiri
  • Eesti Advokatuuri kodukord
 
Oleme olnud juhtrollis mitme riigi osalusega äriühingu (Eesti Energia AS, Elering AS, Eesti Raudtee AS), sihtasutuse ja mittetulundusühingu (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Koostöökogu SA, Riigikaitse Edendamise SA) loomisel. Korporatiivdokumentide koostamise osas oleme nõustanud muuhulgas Tartu Ülikooli, Eesti Teaduste Akadeemiat, Eesti Arengufondi jpt.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Jüri Raidla

Vanempartner

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86anlyaS5yYWlkbGFAZWxsZXguZWUiPmp5cmkucmFpZGxhQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Arne Ots

Partner

Vaidluste lahendamise valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YXJuZS5vdHNAZWxsZXguZWUiPmFybmUub3RzQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Toomas Vaher

Partner

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dG9vbWFzLnZhaGVyQGVsbGV4LmVlIj50b29tYXMudmFoZXJAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Martin Triipan

Partner

Keskkonna, planeeringute ja haldusõiguse valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLnRyaWlwYW5AZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi50cmlpcGFuQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Jaanus Ikla

Nõunik

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86amFhbnVzLmlrbGFAZWxsZXguZWUiPmphYW51cy5pa2xhQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Neve Uudelt

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bmV2ZS51dWRlbHRAZWxsZXguZWUiPm5ldmUudXVkZWx0QGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Maria Teder

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFyaWEudGVkZXJAZWxsZXguZWUiPm1hcmlhLnRlZGVyQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Esindame Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes
Ellex Raidla partner Martin Triipan ja advokaat Kaisa Laidvee esindavad Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes halduskohtus.

Erinevad kaebajad vaidlustasid kohtus Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringud, millega määrati kindlaks Rail Balticu trassikoridori kulgemine Eestis. Kaebajad on seisukohal, et maakonnaplaneeringud on õigusvastased ning Rail Balticu trassikoridor ei ole õigesti kindlaks määratud.

Tallinna Halduskohus jättis esimeses kohtuastmes kaebajate kaebused rahuldamata ning leidis, et maakonnaplaneeringud on õiguspärased ning maakonnaplaneeringute menetlustes on Rail Balticu raudtee mõjusid (sh nt looduskeskkonnale ja asustusele) asjakohaselt kaalutud.
Ellex Raidla: Riigikohtu lahenditega jõudis lõpule haldusreformi oluline etapp
Neljapäeval, 19. oktoobril 2017 avaldatud Riigikohtu lahenditega jõudis haldusterritoriaalne reform sisuliselt lõpule ja sundliitmise vaidlustanud vallad saavad edasi minna igapäevase töö korraldamisega, ütles advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Arne Ots, kes nõustas haldusreformi vaidlustes vabariigi valitsust.
 
Kokku vaidlustas sundühendamise üle Eesti 17 valda. “Riigikohus menetles sundliitmise kaebusi kolmes osas ning eile saabus otsus neist viimase osas, millega võib lugeda haldusterritoriaalse reformi lõppenuks. Riigikohus jättis kõik sundühendamist puudutavad kaebused rahuldamata ning pidas valitsuse põhjendusi valdade ühendamiseks ammendavaks. Seega saavad omavalitsusüksuste valimiskomisjonid alates tänasest hakata valimistulemusi ametlikult välja kuulutama ning valimistulemuste väljakuulutamisega jõustuvad omavalitsusüksuste uued nimed ja piirid,” selgitas Ots.
 
213 omavalitsusüksuse asemel jääb Eestisse 79 valda ja linna. “See on oluline samm avalike teenuste parema kvaliteedi ja ühtlasema kättesaadavuse poole. Järgmiseks peavad uued omavalitsusüksused piiritlema, sisustama ja rahastama teenused, mida nad elanikele osutavad. Lõppenud haldusterritoriaalne reform ja sellega saavutatud omavalitsusüksuste suurem haldusvõimekus on eeldus, mis lubab omavalitsusel pakkuda ühtlasema kvaliteediga avalikke teenuseid,” sõnas Ots.
 
Vabariigi valitsust nõustasid haldusreformi vaidlustes Ellex Raidla meeskonnast Arne Ots, Jüri Raidla, Martin Raude ja Kristel Urke.
 
Ellex Raidla on Eesti kõrgeima reitinguga advokaadibüroo, mis kuulub juhtivasse Balti advokaadibüroode ühendusse Ellex. Büroo advokaadid on läbi aastate panustanud aktiivselt ka Eesti õigusloomesse, võttes osa enam kui 40 seaduse ja seaduseelnõu koostamisest. Ellex Raidla on ainus Eesti advokaadibüroo, mis on juhtiva rahvusvahelise reitingufirma Chambers & Partners poolt hinnatud kõrgeimas kategoorias nii tehingute kui ka vaidluste osas.
 
Meediakajastused samal teemal:
Loe lisaks meie kogemusest riigi- ja haldusementluse seadusega seotud valdkondades.
Nõustasime AS-i Eesti Loto uue keskse infosüsteemi hankimisel
Advokaadibüroo Ellex Raidla meeskond nõustas Eesti Lotot uue keskse infosüsteemi hankimisel planeeritud maksumusega 3,5 miljonit eurot seitsmeks aastaks.

Nõustasime Eesti Lotot hankemenetluse liigi valikul, mille tulemusena otsustas Eesti Loto eelkõige infosüsteemi keerukust ja erinevaid võimalikke lahendusi arvestades just kaheastmelise hankeprotsessi kasuks. Esmalt viidi läbi ideekonkurss, mille tulemuste põhjal omakorda korraldati läbirääkimistega hankemenetlus. Meie büroo eksperdid nõustasid ettevõtet kogu projekti vältel: hangete alusdokumentide koostamisel, protsessi läbiviimisel riigihangete registris ning samuti hankelepingu koostamisel ja läbirääkimistel.

Riigihanke tulemusena valiti parimaks Novomatic Lottery Solutions GmbH pakutud lahendus, kellega sõlmiti hankeleping uue infosüsteemi väljatöötamiseks ja seitsmeaastaseks kasutusperioodiks.

Projektis osalesid Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla ja vandeadvokaadid Jaanus Ikla ning Rauno Klemm.
 
Loe veel SIIT.
 

Industries covered by this practise