Tööõigus

Meie tööõiguse meeskond on osalenud Eesti kõikide peamiste tööõigusega seonduvate õigusaktide väljatöötamises. Ellex Raidla annab nõu paljudes küsimustes ning on hästi ette valmistatud, aitamaks klientidel lahendada tänapäevaseid ülemaailmse tööjõuga seotud probleeme, kus on teemaks just tööõigus. Juhatame oma kliendid sujuvalt läbi administratiivsete eeskirjade, kohalike õigusaktide ja EL-i poliitika labürindi. Meie eksperdid on pädevad andma nõu sisserändele kehtestatud nõuete, tööhõivealaste eeskirjade, töötajate ja nende perede ümberpaigutamise, tööõigus ning maksude ja muu sellega seonduva kohta.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Martin Käerdi

Partner

Üldise äri- ja lepinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLmthZXJkaUBlbGxleC5lZSI+bWFydGluLmthZXJkaUBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx
-

Arne Ots

Partner

Vaidluste lahendamise valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YXJuZS5vdHNAZWxsZXguZWUiPmFybmUub3RzQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Sven Papp

Partner

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86c3Zlbi5wYXBwQGVsbGV4LmVlIj5zdmVuLnBhcHBAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Gerli Kivisoo

Partner

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86Z2VybGkua2l2aXNvb0BlbGxleC5lZSI+Z2VybGkua2l2aXNvb0BlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Alla Kuznetsova

Advokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YWxsYS5rdXpuZXRzb3ZhQGVsbGV4LmVlIj5hbGxhLmt1em5ldHNvdmFAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Kerstin Jürgenson

Advokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Vyc3Rpbi5qdXJnZW5zb25AZWxsZXguZWUiPmtlcnN0aW4uanVyZ2Vuc29uQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Hanna Pahk

Vandeadvokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aGFubmEucGFoa0BlbGxleC5lZSI+aGFubmEucGFoa0BlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Nõustasime Danske Bank A/S-i Eestis asuva varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i müügitehingus
Ellex Raidla nõustas Danske Bank A/S-i Eestis asuva varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i müümisel. Danske Bank A/S ja Danske Bank A/S-i Eesti filiaal sõlmis AS-i LHV Group tütarettevõtja Aktsiaseltsga LHV Varahaldus aktsiate müügilepingu, mille kohaselt Aktsiaselts LHV Varahaldus ostab 100% Danske Capital AS-i aktsiatest.
 
Tehingu lõpuleviimise eeltingimusteks on Finantsinspektsioonilt heakskiidu ning Konkurentsiametilt koondumise loa saamine. Tehing viiakse eelduslikult lõpule käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul, kui kõik eeltingimused on selleks ajaks täidetud. Tehingu lõplik hind määratakse kindlaks tehingu lõpule viimise hetkel ning AS LHV Group avalikustab selle pärast kindlaksmääramist.
 
Tehingu eesmärk on laiendada Aktsiaseltsi LHV Varahaldus äritegevust ja seeläbi pakkuda II samba pensionifondide klientidele parimat pikaajalist investeerimisteenust. Pärast tehingu lõpuleviimist on AS-i LHV Varahaldus turuosa kohustuslike pensionifondide osas ligikaudu 30%.
 
Pärast tehingu lõpuleviimist on kavas Danske Capital AS ühendada Aktsiaseltsiga LHV Varahaldus. Edaspidine ühinemiskava näeb ette sarnase strateegiaga pensionifondide liitmist. Ühendavateks fondideks on LHV pensionifondid ning ühendatavateks Danske Capital AS-i valitsetavad fondid.
 
Danske Capital AS valitseb kolme kohustuslikku pensionifondi ning kahte vabatahtlikku pensionifondi. Danske Capital AS-i valitsetavate pensionivarade maht on hetkel 235,8 miljonit eurot ning Danske kohustuslikes pensionifondides on üle 43 tuhande aktiivse kliendi.
 
Ellex Raidla nõustas klienti seoses müügi ettevalmistamise, läbirääkimise ja müügilepingu sõlmimisega.
 
Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Raino Paron, advokaadid Helen Ratso ja Gerda Liik. Meeskonda juhtis partner Sven Papp.
 
Lisainformatsioon on saadaval siin.
AS Estonian Air esindamine kohtuvaidluses Novatours OÜ-ga
Ellex Raidla partner ja vandeadvokaat Arne Ots ning advokaat Marika Kütt nõustasid ja esindasid AS-i Estonian Air vaidluses reisikorraldusettevõtte Novatours OÜ-ga. Kohtuasi seondus AS-i Estonian Air nõudega Novatours OÜ vastu hüvitada reisijate eest hoolitsemise kulutused, mis tekkisid Tallinn-Heraklion suuna lendude hilinemise tõttu 2011. aasta septembris ja oktoobris.
 
Pooltevaheline tšarterveoleping sisaldas tingimust, mille kohaselt reisijate eest hoolitsemise kulutused pidi lõppastmes kandma reisikorraldaja. Novatours OÜ keeldus aga AS-ile Estonian Air kulutuste hüvitamisest ja väitis, et viidatud tingimusele olevat lepingueelsete läbirääkimiste käigus antud kirjapandust teistsugune tähendus.
 
Maakohus ja ringkonnakohus leidsid, et vaidlusalusele tingimusele lepingus kirjapandust teistsuguse tähenduse andmine polnud tõendatud ning rahuldasid AS-i Estonian nõude. Riigikohus jättis Novatours OÜ kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata ning AS-ile Estonian Air positiivne lahend jõustus.