Vaidluste lahendamine

Meie vaidluste lahendamise meeskond on üks suuremaid ja kogenumaid Eestis. Ellex Raidlal on ainulaadne piiriülene ja interdistsiplinaarne lähenemine, mis aitab meil alati jõuda parima võimaliku tulemuseni. Lisaks tavalisele vaidluste lahendamisele oleme kogenud ja spetsialiseerunud valdkondades nagu pankrot ja restruktureerimine, saneerimine ning riigihangetealasted vaidlused. Lisaks osalevad meie vaidluste lahendamise meeskonna vanemliikmed regulaarselt vahekohtunikena riiklikes ja rahvusvahelistes vahekohtumenetlustes. Oleme klientide esindajatena ning vahekohtunikena osalenud rahvusvahelistes arbitraaživaidlustes nii Eestis kui ka Helsingi, Stockholmi ja Londoni vahekohtutes.
Valdkonna olulisemad projektid

Kontaktisikud

Arne Ots

Partner

Vaidluste lahendamise valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YXJuZS5vdHNAZWxsZXguZWUiPmFybmUub3RzQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx
-

Toomas Vaher

Partner

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86dG9vbWFzLnZhaGVyQGVsbGV4LmVlIj50b29tYXMudmFoZXJAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Martin Triipan

Partner

Keskkonna, planeeringute ja haldusõiguse valdkonna juht
+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLnRyaWlwYW5AZWxsZXguZWUiPm1hcnRpbi50cmlpcGFuQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Anton Sigal

Partner

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86YW50b24uc2lnYWxAZWxsZXguZWUiPmFudG9uLnNpZ2FsQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Elisabet Fura

Nõunik

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86ZWxpc2FiZXQuZnVyYUBlbGxleC5lZSI+ZWxpc2FiZXQuZnVyYUBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Mari Must

Nõunik

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFyaS5tdXN0QGVsbGV4LmVlIj5tYXJpLm11c3RAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Rauno Klemm

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86cmF1bm8ua2xlbW1AZWxsZXguZWUiPnJhdW5vLmtsZW1tQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Marika Kütt

Vandeadvokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFyaWthLmt1dHRAZWxsZXguZWUiPm1hcmlrYS5rdXR0QGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Neve Uudelt

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bmV2ZS51dWRlbHRAZWxsZXguZWUiPm5ldmUudXVkZWx0QGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Maria Teder

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFyaWEudGVkZXJAZWxsZXguZWUiPm1hcmlhLnRlZGVyQGVsbGV4LmVlPC9hPg==:xx

Martin-Johannes Raude

Vandeadvokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFydGluLnJhdWRlQGVsbGV4LmVlIj5tYXJ0aW4ucmF1ZGVAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Kaisa Laidvee

Vandeadvokaat

+ 372 640 7170
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Fpc2EubGFpZHZlZUBlbGxleC5lZSI+a2Fpc2EubGFpZHZlZUBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Kaisa Margus

Vandeadvokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Fpc2EubWFyZ3VzQGVsbGV4LmVlIj5rYWlzYS5tYXJndXNAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Julia Kisseljova

Vandeadvokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86anVsaWEua2lzc2Vsam92YUBlbGxleC5lZSI+anVsaWEua2lzc2Vsam92YUBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Liis Könn

Vandeadvokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bGlpcy5rb25uQGVsbGV4LmVlIj5saWlzLmtvbm5AZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Mailis Meier

Vandeadvokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFpbGlzLm1laWVyQGVsbGV4LmVlIj5tYWlsaXMubWVpZXJAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Karl Kreevald

Advokaat

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2FybC5rcmVldmFsZEBlbGxleC5lZSI+a2FybC5rcmVldmFsZEBlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Margaret Tupits

Jurist

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86bWFyZ2FyZXQudHVwaXRzQGVsbGV4LmVlIj5tYXJnYXJldC50dXBpdHNAZWxsZXguZWU8L2E+:xx

Käroli Tiirik

Jurist

crypt:KzM3MiA2NDAgNzE3MA==:xx
crypt:PGEgY2xhc3M9ImVtYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86a2Fyb2xpLnRpaXJpa0BlbGxleC5lZSI+a2Fyb2xpLnRpaXJpa0BlbGxleC5lZTwvYT4=:xx

Valdkonna olulisemad projektid

Esindasime edukalt BLRTd meediavaidluses Anastassia Kovalenkoga
BLRT kohtuvaidlus Anastassia Kovalenkoga magistritöös ja intervjuus avaldatud faktiväidete õigsuse üle sai ringkonnakohtus uue pöörde, sest kohus otsustas nõuda Kovalenkolt faktiväidete ümberlükkamist.
 
Kohtuasi sai alguse 2017. aasta sügisel, kui BLRT läks kohtusse, sest Anastassia Kovalenko magistritöös ja raadiosaates "Delovoje ljudi" antud intervjuu sisaldas ettevõtte hinnangul ebaõigeid väiteid ja väljaütlemisi.
 
26. oktoobril otsustas Tallinna ringkonnakohus Harju maakohtu esialgse otsuse osaliselt tühistada ja nõuded osalised rahuldada. See tähendab, et Kovalenko peab ümber lükkama väiteid BLRT aastaaruandluse kohta nii Äripäevas, Delovõje Vedomosti väljaannetes kui ka Tartu Ülikooli magistritööde avaldamise lehel.
 
BLRT-d nõustasid Ellex Raidla partner Ants Nõmper ja vandeadvokaat Martin Raude.
 
Loe lähemalt SIIT.
Nõustasime Keskkonnaametit Natura 2000 võrgustikku kuuluva veekogu paisutamist puudutavas kohtuvaidluses
Ellex Raidla meeskond esindas edukalt Keskkonnaametit kohtuasjas, milles ettevõte vaidlustas Keskkonnaameti tegevust seoses veekogu paisutamiseks vee erikasutusloa andmisest keeldumisega. Riigikohus nõustus Keskkonnaametiga selles, et keskkonnaloa andmisest keeldumise puhul ei ole alati nõutav eraldi keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimine. Asjas tehtud Riigikohtu otsuses andis kõrgem kohus ka täiendavaid juhiseid, kuidas mõista õigusaktidest tulenevaid nõudeid seoses keskkonnamõjude hindamise ning Natura 2000 alade võrgustikku kuuluva veekogu paisutamisega.
 
Keskkonnaametit esindasid selles kohtuasjas Martin Triipan ja Kristel Urke.
 
Esindame Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes
Ellex Raidla partner Martin Triipan ja advokaat Kaisa Laidvee esindavad Rahandusministeeriumit Rail Balticu raudtee rajamist puudutavates vaidlustes halduskohtus.

Erinevad kaebajad vaidlustasid kohtus Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringud, millega määrati kindlaks Rail Balticu trassikoridori kulgemine Eestis. Kaebajad on seisukohal, et maakonnaplaneeringud on õigusvastased ning Rail Balticu trassikoridor ei ole õigesti kindlaks määratud.

Tallinna Halduskohus jättis esimeses kohtuastmes kaebajate kaebused rahuldamata ning leidis, et maakonnaplaneeringud on õiguspärased ning maakonnaplaneeringute menetlustes on Rail Balticu raudtee mõjusid (sh nt looduskeskkonnale ja asustusele) asjakohaselt kaalutud.